ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 92 trang 131 SGK Toán 12 NC

Bài tập 92 trang 131 SGK Toán 12 NC

Các loài cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng cacbon 14 (một đồng vị của cacbon). Khi một bộ phận của một cái cây nào đó bị chết thì hiện tượng quang hợp cũng ngưng và nó sẽ không nhận thêm cacbon 14 nữa. Lượng cacbon 14 của bộ phận đó sẽ phân hủy một cách chậm chạp, chuyển hóa thành nito 14. Biết rằng nếu gọi P(t) là số phần trăm cacbon 14 còn lại trong một bộ phận của một cái cây sinh trưởng từ t năm trước đây thì P(t) được tính theo công thức: \(P(t) = 100.{(0,5)^{\frac{1}{{5750}}}}(\% )\)

Phân tích một mẫu gỗ từ một công trình kiến trúc cổ, người ta thấy lượng cacbon 14 còn lại trong mẫu gỗ đó là 65%. Hãy xác định niên đại của công trình kiến trúc đó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Theo đề bài ta có phương trình: 

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
P(t) = 65 \Leftrightarrow 100{(0,5)^{\frac{1}{{5750}}}} = 65\\
 \Leftrightarrow {\log _{0,5}}100 + \frac{1}{{5750}} = {\log _{0,5}}65
\end{array}\\
\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow t = 5750\log \frac{{0,565}}{{100}}\\
 = \frac{{\ln 0,65}}{{\ln 0,5}}.5750 \approx 3574
\end{array}
\end{array}\)

Vậy tuổi của công trình kiến trúc đó là khoảng 3574 năm.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 92 trang 131 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Tính giá trị của biểu thức

  A=(1/2+1).(1/3+1).(1/4+1).....(1/99+1)
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Nhật Minh

  1. Tìm giá trị lớn nhất của A=2x-3x2+4

  2. Giải phương trình 2|x|-2=|x-1|

  3. Tìm các giá trị của x sao cho biểu thức \(\dfrac{7}{5}\) > \(\dfrac{x+1}{5}-\dfrac{x-2}{3}\) > 1

  4. Tìm số tự nhiên x thỏa mãn ( x+2 )2 - ( n-3 )( n+3 ) \(\le\) 40

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  tuổi con gái bằng 1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.4 tuổi mẹ , tuổi con trai bằng 1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.5 tuổi mẹ . tuổi con gái công với tuổi con trai là 18 tuổi . hỏi mẹ bao nhiêu tuổi ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang
  Đề kiểm tra - Đề 2 - Câu 2 (Sách bài tập trang 88)

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O và cho M là một điểm thay đổi trên cạnh SC. Một mặt phẳng (P) thay đổi qua AM và song song với BD. Mặt phẳng (P) cắt SB, SD lần lượt tại E và FF. Hãy xác định các điểm E, F ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Câu 1: thực hiện các phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể) (tinh ra tung buoc giup mk nha)

  a) -3/1/2.1/13/32 b) 2/4/7:(-1/13/14)

  c) -3/8.5/11+6/11.-3/8+2/3/8 d) 12/3/14-(2/4/5+8/3/14)

  Câu 2: Tìm X

  -3/5.x+7/6 = 5/4

  giúp mk với mk cần rất gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo
  Đề kiểm tra - Đề 2 - Câu 1 (Sách bài tập trang 88)

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O và cho M là một điểm thay đổi trên cạnh SC. Một mặt phẳng (P) thay đổi qua AM và song song với BD

  Chứng minh rằng (P) luôn chứa một đường thẳng cố định khi M thay đổi ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh
  Đề kiểm tra - Đề 1 - Câu 3 (Sách bài tập trang 87)

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, cho điểm M thay đổi trên cạnh SD. Gọi I, J lần lượt là giao điểm của AN với BM và AM với BN. Chứng minh rằng khi M chạy trên cạnh SD thì I, J lần lượt chạy trên các đường thẳng cố định ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1