YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2.98 trang 137 SBT Toán 12

Giải bài 2.98 tr 137 SBT Toán 12

Tìm x, biết \({\log _2}x =  - 2\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\({{{\log }_2}x =  - 2\,\,\,(x > 0) \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}}\)

Chọn B

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.98 trang 137 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON