ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.84 trang 135 SBT Toán 12

Giải bài 2.84 tr 135 SBT Toán 12

Tìm tập nghiệm của phương trình \({x^{\lg 4}} + {4^{\lg x}} = 32\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\lg ({x^{\lg 4}}) = \lg 4.\lg x = \lg ({4^{\lg x}})\\
 \Rightarrow {x^{\lg 4}} = {4^{\lg x}}{x^{\lg 4}} + {4^{\lg x}} = 32\,\,\,(x > 0)\\
 \Leftrightarrow {2.4^{\lg x}} = 32\\
 \Leftrightarrow {4^{\lg x}} = 16\\
 \Leftrightarrow \lg x = 2 \Leftrightarrow x = 100
\end{array}\)

Chọn A.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.84 trang 135 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1