ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.95 trang 136 SBT Toán 12

Giải bài 2.95 tr 136 SBT Toán 12

Tìm , biết \({2^x} + {3^x} = {5^x}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Thử đáp án, chọn B.

Ngoài ra, ta có thể giải trực tiếp bằng cách chia cả hai vế cho .

Chứng minh vế trái nghịch biến và vế phải là hàm hằng nên phương trình có 1 nghiệm.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.95 trang 136 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1