YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 91 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 tr 91 sách GK Toán GT lớp 12

Trong các hàm số \(f(x)=ln\frac{1}{sinx}; g(x)=ln\frac{1+sin x}{cosx};h(x)=ln\frac{1}{cosx}\)

Hàm số có đạo hàm là \(\frac{1}{cosx}\)?

(A) f(x)                              (B) g(x)                         

(C) h(x)                            (D) g(x) và h(x)

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Ta có: 

\(\begin{array}{l} g(x) = \ln (1 + {\mathop{\rm sinx}\nolimits} ) - lncosx\\ \Rightarrow g'(x) = \frac{{\cos x}}{{1 + \sin x}} + \frac{{\sin x}}{{\cos x}} = \frac{{{{\cos }^2}x + \sin x + {{\sin }^2}x}}{{\cos x(1 + \sin x)}} = \frac{{1 + \sin x}}{{\cos x(1 + \sin x)}} = \frac{1}{{\cos x}}. \end{array}\)

⇒ Chọn đáp án B.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 91 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1