YOMEDIA

Bài tập 1 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 tr 90 sách GK Toán GT lớp 12

Hãy nên các tính chất của luỹ thừa với số mũ thực.​

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Các tính chất quan trọng của lũy thừa với số mũ thực:

Với số thực \(a>0\) ta có các tính chất sau:

  • \(a^x.a^y=a^{x+y} \ \ \ x, y\in \mathbb{R}\)
  • \(\frac{a^x}{a^y}=a^{x-y} \ \ \ x, y \in \mathbb{R}\)
  • \((a^x)^y=a^{xy} \ \ \ x,y\in \mathbb{R}\)
  • \(\sqrt[x]{a^y}=a^{\frac{y}{x}} \ \ \ x\in N, x\geq 2, y\in \mathbb{R}\)
  • \((a.b)^x=a^x.b^x\)
  • \(\left ( \frac{a}{b} \right )^y=\frac{a^y}{b^y}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 90 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>