ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.74 trang 134 SBT Toán 12

Giải bài 2.74 tr 134 SBT Toán 12

Nếu \({a^{\frac{{\sqrt 3 }}{3}}} > {a^{\frac{{\sqrt 2 }}{2}}}\) và \({\log _b}\frac{3}{4} < {\log _b}\frac{4}{5}\) thì:

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì \(\frac{{\sqrt 3 }}{3} = \frac{1}{{\sqrt 3 }} < \frac{1}{{\sqrt 2 }} = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\) 

Nên \({a^{\frac{{\sqrt 3 }}{3}}} > {a^{\frac{{\sqrt 2 }}{2}}} \Rightarrow 0 < a < 1\)

Vì \(\frac{3}{4} < \frac{4}{5}\) nên \({\log _b}\frac{3}{4} < {\log _b}\frac{4}{5} \Rightarrow b > 1\)

Chọn A.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.74 trang 134 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1