ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.94 trang 136 SBT Toán 12

Giải bài 2.94 tr 136 SBT Toán 12

Tìm tập nghiệm của phương trình \({3^x}{.2^{{x^2}}} = 1\)
A. \({\left\{ {0;{{\log }_2}\left( {\frac{1}{3}} \right)} \right\}}\) 

B. \({\left\{ 0 \right\}}\)

C. \({\left\{ { - {{\log }_2}3} \right\}}\)

D. \({\left\{ {0;{{\log }_3}2} \right\}}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
{3^x}{.2^{{x^2}}} = 1 \Leftrightarrow {2^{{x^2}}} = {3^{ - x}}\\
 \Leftrightarrow {\log _2}{2^{{x^2}}} = {\log _2}{3^{ - x}}\\
 \Leftrightarrow {x^2} =  - x.{\log _2}3\\
 \Leftrightarrow x\left( {x - {{\log }_2}3} \right) = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 0\\
x = {\log _2}3
\end{array} \right.
\end{array}\)

Chọn A.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.94 trang 136 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1