ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 99 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 99 trang 132 SGK Toán 12 NC

Biết \({\log _6}\sqrt a  = 2\) thì \({\log _6}a\) bằng:

(A) 36

(B) 108

(C) 6

(D) 4.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
{\log _6}\sqrt a  = 2 \Leftrightarrow {\log _6}{a^{\frac{1}{2}}} = 2\\
 \Leftrightarrow {\log _6}a = 4
\end{array}\)

Chọn (D).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 99 trang 132 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Ngọc Thúy Vy

  1/ tổng các nghiệm của phương trình (0,4)8-2(x)^2=(6,25)3X bằng : a.3   b.5   c.-5   d.-3

  2/phương trình log3x +log2x=log2x.log3x có 2 nghiệm x1,x2 và x1<x2 thì x2-x1 bằng : a.5   b.4   c.7   d.6
  3/cho A(4,0,3) B(0,5,2) C(4,-1,4) D(3,-1,6) phương trình nào sau đây là phương trình đường cao xuất phát từ D của tứ diện ABCD a.x-3=y+1=z-6       B.x==1+t, y=-1+t, z=6+2t       C. x=3+t, y=-1+t ,z=7+t       D.x=3+t, y=-1+t, z=6+2t
   

  4/tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y=(e^x-m-2)/(e^x-m^2) đồng biến trên khoảng (ln1/4;0) 
  Ab.m thuộc[-1/2;1/2] giao với [1;2)    B.m thuộc[-1;2]     c.m thuộc (1;2)    d.m thuộc [-1/2; 1/2]
  em mới vào nên không biết cách gõ phân số ạ. mọi người thông cảm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  bach dang

  Help me!

  Giải phương trình \(log_{\frac{1}{3}}(2x-1)+log_3(2x+1)=1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Làm toát mồ hôi mà vẫn không ra, giúp em vs!

  Giải hệ phương trình \(\left\{\begin{matrix} log_2(xy)^2-2log_4\frac{x}{y}=3\\ 4^{x+y}-2^{\frac{xy}{2}}-62=0 \end{matrix}\right.(x,y\in R)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1