YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 99 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 99 trang 132 SGK Toán 12 NC

Biết \({\log _6}\sqrt a  = 2\) thì \({\log _6}a\) bằng:

(A) 36

(B) 108

(C) 6

(D) 4.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
{\log _6}\sqrt a  = 2 \Leftrightarrow {\log _6}{a^{\frac{1}{2}}} = 2\\
 \Leftrightarrow {\log _6}a = 4
\end{array}\)

Chọn (D).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 99 trang 132 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON