ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.76 trang 134 SBT Toán 12

Giải bài 2.76 tr 134 SBT Toán 12

Hàm số \(y = \ln \left( {{x^2} - 2mx + 4} \right)\) có tập xác định  khi :

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Tập xác định  khi: 

\(\begin{array}{l}
{x^2} - 2mx + 4 > 0,\forall x \in R\\
 \Leftrightarrow \Delta ' = {m^2} - 4 < 0 \Leftrightarrow  - 2 < m < 2
\end{array}\)

Chọn D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.76 trang 134 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1