ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.86 trang 135 SBT Toán 12

Giải bài 2.86 tr 135 SBT Toán 12

Số nghiệm của phương trình \(\lg \left( {{x^2} - 6x + 7} \right) = \lg (x - 3)\) là:

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

ĐK:  \(x - 3 > 0;{x^2} - 6x + 7 > 0\)

\(\begin{array}{l}
\lg \left( {{x^2} - 6x + 7} \right) = \lg \left( {x - 3} \right)\\
 \Rightarrow {x^2} - 6x + 7 = x - 3\\
 \Leftrightarrow {x^2} - 7x + 10 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 2\,\,\left( l \right)\\
x = 5\,\,\left( n \right)
\end{array} \right.
\end{array}\)

Chọn B

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.86 trang 135 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1