YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2.100 trang 137 SBT Toán 12

Giải bài 2.100 tr 137 SBT Toán 12

Tìm tập hợp nghiệm của phương trình \(\lg \left( {152 + {x^3}} \right) = \lg {\left( {x + 2} \right)^3}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\lg \left( {152 + {x^3}} \right) = \lg {\left( {x + 2} \right)^3}\,\,\,\,\left( {x + 2 > 0;{x^3} + 152 > 0} \right)\\
 \Leftrightarrow 152 + {x^3} = {(x + 2)^3}\\
 \Leftrightarrow 152 + {x^3} - {x^3} - 6{x^2} - 12x - 8 = 0\\
 \Leftrightarrow  - 6{x^2} - 12x + 144 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x =  - 6\,\,\left( l \right)\\
x = 4
\end{array} \right.
\end{array}\)

Chọn A.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.100 trang 137 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON