ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.100 trang 137 SBT Toán 12

Giải bài 2.100 tr 137 SBT Toán 12

Tìm tập hợp nghiệm của phương trình \(\lg \left( {152 + {x^3}} \right) = \lg {\left( {x + 2} \right)^3}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
\lg \left( {152 + {x^3}} \right) = \lg {\left( {x + 2} \right)^3}\,\,\,\,\left( {x + 2 > 0;{x^3} + 152 > 0} \right)\\
 \Leftrightarrow 152 + {x^3} = {(x + 2)^3}\\
 \Leftrightarrow 152 + {x^3} - {x^3} - 6{x^2} - 12x - 8 = 0\\
 \Leftrightarrow  - 6{x^2} - 12x + 144 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x =  - 6\,\,\left( l \right)\\
x = 4
\end{array} \right.
\end{array}\)

Chọn A.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.100 trang 137 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • bich thu

  1:Để đo một góc, ta làm thế nào?

  2:Người ta so sánh hai goc bằng cách gì?

  3:Thế nào là:góc bẹt,góc vuông,góc nhọn, góc tù?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thúy ngọc

  Cho biểu thức:

  A=(-a + b - c) - (-a - b - c)

  a, Rút gọn A

  b, Tính giá trị của A khi a=1; b=-1; c=-2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  Tìm x,y nguyên biết: (2x + 2) . ( y - 3 ) = 11

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  82-(15 + x)= 72

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  35 nhân 67 + 167 nhân (-35)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  1.Tìm X thuộc Z biết:

  a.(-4).\(\left(x-2\right)^2=-100\)

  b.3.(2.X+8)-(5.X+2)=0

  c. 5.(7-3.X)+7.(2+2.X)=0

  2.CM các đẳng thức sau:

  a) x.(y+z)-y.(x-z)=(x+y).z

  b) x.(y-z)-x.(y+a)= -x.(z+a)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Bài 1:

  Một vườn trường hình chữ nhật dài 120m, rộng 84m. Trường trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây và khoảng cách giữa hai cây bằng nhau. Hỏi khoảng cách lớn nhất giữa hai cây là bao nhiêu mét? Ít nhất trồng được bao nhiêu cây?

  Bài 2:

  a) Tìm các chữ số x, y sao cho \(\overline{2011xy}\) \(\vdots\) \(60\)

  b) Tìm các so tu nhien x, y biết:

  \(x \times y\) = 5880 và BCNN (x;y) = 420

  c) Tìm số nguyên \(x\) biết: \( \mid \, x \mid\) + \(\mid x-1 \mid\) =1

  Bài 3:

  Chúng minh rằng nếu x và y là các số nguyên sao cho \(\left(7x+3y\right)\) \(\vdots\) 13 thì \(\left(5x+4y\right)\) \(\vdots\) 13 và ngược lại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1