YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 104 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 104 trang 133 SGK Toán 12 NC

Giá trị biểu thức \(\frac{{{{\log }_2}240}}{{{{\log }_{3,75}}2}} - \frac{{{{\log }_2}15}}{{{{\log }_{60}}2}} + {\log _2}1\) bằng:

(A) 4

(B) 3

(C) 1

(D) - 8

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\frac{{{{\log }_2}240}}{{{{\log }_{3,75}}2}} - \frac{{{{\log }_2}15}}{{{{\log }_{60}}2}} + {\log _2}1\\
 = {\log _2}240.{\log _2}3,75 - {\log _2}15.{\log _2}\left( {15.4} \right)\\
 = \left( {{{\log }_2}15 + 4} \right){\log _2}\frac{{15}}{4} - {\log _2}15\left( {{{\log }_2}15 + 2} \right)\\
 = \left( {{{\log }_2}16 + 4} \right)\left( {{{\log }_2}15 - 2} \right)\\
 - {\log _2}15\left( {{{\log }_2}15 + 2} \right) =  - 8
\end{array}\)

Chọn (D).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 104 trang 133 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON