ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.83 trang 135 SBT Toán 12

Giải bài 2.83 tr 135 SBT Toán 12

Tìm tập nghiệm của phương trình \({2^{{x^2} - x - 4}} - 4 = 0\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
{2^{{x^2} - x - 4}} - 4 = 0\\
 \Leftrightarrow {2^{{x^2} - x - 4}} = 4\\
 \Leftrightarrow {x^2} - x - 4 = 2\\
 \Leftrightarrow {x^2} - x - 6 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x =  - 2\\
x = 3
\end{array} \right.
\end{array}\)

Chọn C

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.83 trang 135 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Chí Thiện

  trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia õ có hai tia oy và oz sao cho gosc xoy+35, xoz=70

  a, tính góc yoz chứng tỏ oy là tia phân giác của xoz

  b, trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia oz không chứa tia oy vẽ tia ot sao cho toz nhỏ hơn xoz ctỏ toy bằng nửa tổng 2 góc toz và xoy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hành thư

  tinh gia tri bieu thuc

  A=(a-1) .(b-1) voi a=- 2,b=3

  B=(a^2 -2) .(b^2 -3)voi a=-2,b=2

  C=(a^2 -1).(3b-2) voi a=-1 ,b=-2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  tìm x biết

  a) (2x-7)-(x+135)=0

  b) 12-(39-3x)=0

  c) (14-3x)+(6+x)=0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  1) tìm số nguyên x biết

  (x^ 2 +5) :( x - 1)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  1. Tìm x thuộc Z , biết :

  a) | x + 1 | = 5 , với x lớn hơn hoặc bằng 0

  b) | x - 3 | = 7 , với x < 3

  c) x + | 2 - x | = 6

  2. Tìm x

  a) | x | = 7

  b) | x | < 7

  c) | x | > 7

  3. Tìm x , biết :

  a) 22 + 23 + x = 21 + | -24 |

  b) | -3 | + | -7 | = x + 3

  c) 8 + | x | = | -8 | + 11

  d) -15 - | x | = -9

  4. Tim các cặp số nguyên \(x\) ; \(y\) sao cho :

  | \(x\) | + | \(y\) | = 5

  5. Tính tổng các số nguyên \(x\) , biết

  a) -50 < \(x\) \(\le\) 50

  b) | \(x\) | \(\le\) 15

  6. Tìm x , biết

  a) 2\(x \) + | \(x\) | = 3\(x\)

  b) 17 - \(x\) + | \(x\) - 4 | = 0

  c) |\(x\) + 1 | + | \(x\) + 2 | = 1

  d) ( \(x\) - 2 ) . ( \(x\) + 1 ) = 0

  e ) ( \(x^2\) + 7 ). ( \(x^2\) - 49 ) < 0

  f ) ( \(x^2\) - 7 ) . ( \(x^2\) - 49 ) < 0

  7. Tìm các chữ số \(x\) ; \(y\) sao cho

  ( \(\overline{xx}\) + \(\overline{yy}\) ) . \(xy\) = 1980

  8. Tìm số nguyên \(n\) sao cho

  a) ( 3\(n\) + 2 ) chia hết cho ( \(n\) - 1 )

  b) ( 3\(n\) + 24 ) chia hết cho ( \(n\) - 4 )

  c) (\(n^2\) + 5 ) chia hết cho ( \(n\) + 1 )


  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Hai số nguyên tố cùng nhau có mấy ước số chung ?

  chúc các bạn trả lời thành công nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Cho ba số a,b,c là số dương thỏa mãn:

  \(\dfrac{2016c-a-b}{c}=\dfrac{2016b-a-c}{b}=\dfrac{2016a-b-c}{a}\)

  Tính A= (\(1+\dfrac{a}{b})(1+\dfrac{b}{c})(1+\dfrac{c}{a})\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1