ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 103 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 103 trang 133 SGK Toán 12 NC

Giá trị biểu thức \(0,5{\log _2}25 + {\log _2}\left( {1,6} \right)\) bằng:

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 5.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
\left( {0,5} \right){\log _2}25 + {\log _2}\left( {1,6} \right)\\
 = {\log _2}\left( {5.1,6} \right) = {\log _2}8 = 3
\end{array}\)

Chọn (C).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 103 trang 133 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1