YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 103 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 103 trang 133 SGK Toán 12 NC

Giá trị biểu thức \(0,5{\log _2}25 + {\log _2}\left( {1,6} \right)\) bằng:

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 5.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\left( {0,5} \right){\log _2}25 + {\log _2}\left( {1,6} \right)\\
 = {\log _2}\left( {5.1,6} \right) = {\log _2}8 = 3
\end{array}\)

Chọn (C).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 103 trang 133 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON