ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.91 trang 136 SBT Toán 12

Giải bài 2.91 tr 136 SBT Toán 12

Tìm tập hợp nghiệm của phương trình \({0,{{125.4}^{2x}} = {{\left( {\frac{{\sqrt 2 }}{8}} \right)}^{ - x}}}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}

0,{125.4^{2x}} = {\left( {\frac{{\sqrt 2 }}{8}} \right)^{ - x}}\\

 \Leftrightarrow \frac{{{4^{2x}}}}{8} = {\left( {{2^{ - \frac{5}{2}}}} \right)^{ - x}}\\

 \Leftrightarrow {2^{4x - 3}} = {2^{\frac{{5x}}{2}}}\\

 \Leftrightarrow 4x - 3 = \frac{{5x}}{2}\\

 \Leftrightarrow x = 2

\end{array}\)

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.91 trang 136 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1