Nguyễn Thị An's Profile

Nguyễn Thị An

Nguyễn Thị An

05/01/1998

CĐ Nghề Cơ điện Xây dựng Bắc Ninh

Số câu hỏi 1088
Số câu trả lời 156
Điểm 368
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (113)

  • Nguyễn Thị An: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị An: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị An: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị An: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị An: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị An: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị An: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Thị An: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Thị An: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Thị An: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng