Hoá Học 12 Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

 • Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

  Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
  Nội dung bài học trình bày cụ thể, tỉ mỉ về Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, giúp các em học sinh biết được vị trí của kim loại kiềm trong Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học; cấu tạo nguyên tử, tính chất vật lí - hóa học và phương pháp điều chế. Biết được tính chất và ứng dụng của một số hợp chất quan trọng của Kim loại kiềm như NaOH (Natri hidroxit), NaHCO3 (Natri hidrocacbonat), Na2CO3 (Natri cacbonat), KNO3 (Kali nitrat)...  

  15 trắc nghiệm 128 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng

  Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng
  Nội dung bài học trình bày cụ thể, tỉ mỉ về Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, giúp các em học sinh biết được vị trí của kim loại kiềm thổ trong Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học; cấu tạo nguyên tử, tính chất vật lí - hóa học và phương pháp điều chế. Biết được tính chất và ứng dụng của một số hợp chất quan trọng của Kim loại kiềm thổ như Ca(OH)2 (Canxi hidroxit), CaCO3 (Canxi cacbonat), CaSO4 (Canxi sunfat)... Ngoài ra, các em sẽ được tìm hiểu thêm về nước cứng, nguyên tắc và phương pháp làm mềm nước cứng.

  15 trắc nghiệm 46 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

  Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm
  Nội dung bài học trình bày cụ thể, tỉ mỉ về Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm, giúp các em học sinh biết được vị trí của nhôm trong Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học; cấu tạo nguyên tử, tính chất vật lí - hóa học và phương pháp sản xuất Nhôm. Biết được tính chất và ứng dụng của một số hợp chất quan trọng của Nhôm như: Al2O3 (Nhôm oxit), Al(OH)3 (Nhôm hidroxit), Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)...

  15 trắc nghiệm 124 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 28: Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

  Bài 28: Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
  Nội dung bài luyện tập Tính chất của Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ là bài tổng ôn, củng cố các kiến thức đã học về Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ. Ngoài ra còn rèn luyện cho các em học sinh kĩ năng giải các bài tập và các dạng toán quan trọng.

  15 trắc nghiệm 124 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

  Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
  Nội dung bài luyện tập Tính chất của Nhôm và hợp chất của nhôm là bài tổng ôn, củng cố các kiến thức đã học về Nhôm và các hợp chất như Al2O3 (Nhôm oxit), Al(OH)3 (Nhôm hidroxit), Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat).... Ngoài ra còn rèn luyện cho các em học sinh kĩ năng giải các bài tập và các dạng toán quan trọng.

  15 trắc nghiệm 15 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 30: Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

  Bài 30: Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng
  Bài thực hành giúp các em hiểu và giải thích được các hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm; Rèn luyện kĩ năng thực hành hóa học như lấy hóa chất vào ống nghiệm, đun ống nghiệm, quan sát hiện tượng...

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết