YOMEDIA

Hoá Học 12 Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

chương 6 Hóa học lớp 12 các em sẽ được tìm hiểu các tính chất vật lý, hóa học, ứng dụng và phương pháp điều chế một số kim loại kiềm, kiềm thổ quan trọng. HOC247 hướng dẫn cho các em nắm rõ lý thuyết, luyện tập các bài trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập SGK. Để theo dõi phần giải bài tập của bài học các em xem chi tiết theo các bài dưới đây.

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF