ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.102 trang 137 SBT Toán 12

Giải bài 2.102 tr 137 SBT Toán 12

Số nghiệm của phương trình \({\log _{2003}}x + {\log _{2004}}x = 2005\) là

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn B, vì VT là hàm đồng biến, VP là hằng số

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.102 trang 137 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1