YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 100 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 100 trang 132 SGK Toán 12 NC

Tập các số x thỏa mãn \({\log _{0,4}}\left( {x - 4} \right) + 1 \ge 0\) là:

(A) \(\left( {4; + \infty } \right)\)

(B) (4;6,5)

(C) \(\left( { - \infty ;6,5} \right)\)

(D) \(\left[ {6,5; + \infty } \right)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
{\log _{0,4}}\left( {x - 4} \right) + 1 \ge 0\\
 \Leftrightarrow {\log _{0,4}}\left( {x - 4} \right) \ge  - 1\\
 \Leftrightarrow 0 < x - 4 \le {\left( {0,4} \right)^{ - 1}} = \frac{5}{2}\\
 \Leftrightarrow 4 < x \le \frac{{13}}{2}
\end{array}\)

Vậy \(S = (4;6,5]\). Chọn (B).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 100 trang 132 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON