ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.75 trang 134 SBT Toán 12

Giải bài 2.75 tr 134 SBT Toán 12

Hàm số \(y = {x^2}{e^{ - x}}\) tăng trong khoảng 

A. \({\left( { - \infty ;0} \right)}\) 

B. \({\left( {2; + \infty } \right)}\)

C. \({\left( {0;2} \right)}\)

D. \({\left( { - \infty ; + \infty } \right)}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}

y\prime  = 2x{e^{ - x}} - {x^2}{e^{ - x}} = \left( {2x - {x^2}} \right)e - x\\

y\prime  > 0 \Rightarrow 0 < x < 2

\end{array}\)

Chọn C. 

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.75 trang 134 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hoa Hong

  1, (27 - 514) - (486 - 78);

  2, (65 - 100) - (25 - 100);

  3, (567 - 67) - (56 + 4+ 33)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phan Thiện Hải

  Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần

  -11 , 12 , -10 , \(\left|-9\right|\) , 23 , 0 , -\(\left|-9\right|\) , 10 , -\(\left|-2015\right|\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Bài 1 : Tìm x thuộc Z , biết :

  5. \(\left(x^2-1\right)\)\(\left(x^2-9\right)\) < 0 .

  6.\(\left(x^3+1\right)\left(x^3+5\right)\left(x^3+30\right)\) < 0 .

  7. \(\left(\left|x\right|+1\right)\left(x^2-4\right)\left(x^2-5\right)\) nhỏ hơn hoặc bằng 8 .

  Bài 2 : Tìm các số nguyên dương m , n biết :

  a) \(2^m+2^n=2^{m+n}\)

  b) \(2^{m+1}+2^{n+1}=2^{m+n}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Tính : A = [900−(2)2]. [900−(−6)2] . [900−(−8)2].....[900−(−88)2].[900−(−900)2]

  Mong là ai làm được sẽ giúp mình. Mọi người hãy giúp mình nhé!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Điểm B nằm giữa 2 điểm A và C . Khẳng định nào sau đây là sai ?

  a.tia BA và tia BC là 2 tia đối nhau b. tia AB và tia AC là 2 tia trùng nhau

  c. điểm A thuộc tia BC d. điểm A thuộc tia CB

  a)Cho A =5+52+53+...+52016 . Tìm x để 4A +5=5x

  b) chứng minh tích của 4 số tự nhiên liên tiếp công 1 luôn là số chính phương

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  cho đường tròn tâm O bán kính R . Từ điểm A bên ngoài đường tròn ( O ) vẽ tiếp tuyến AM của đường tròn ( M là tiếp điểm ) và cát tuyến ABC ( B nằm giữa A và C ) . Gọi I là trung điểm của BC

  a) BCOH nt

  b) Cho OA = R căn 2 . Tính diện tích phần tam giác AOM nằm ngoài ( O ) theo R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  A)2|x-3|+(-12-6)=0

  B)3.(-4)2+(-4).12-34

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1