ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.90 trang 136 SBT Toán 12

Giải bài 2.90 tr 136 SBT Toán 12

Tìm , biết \({\left( {\sqrt 2 } \right)^x} = \sqrt[3]{2}\)

B. \({x = \frac{3}{2}}\)

C. \({x = \frac{2}{3}}\)

D. \({x = \frac{1}{6}}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\({{{\left( {\sqrt 2 } \right)}^x} = \sqrt[3]{2} \Leftrightarrow {2^{\frac{x}{2}}} = {2^{\frac{1}{3}}} \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}}\)

Chọn C

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.90 trang 136 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1