RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 91 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 tr 91 sách GK Toán GT lớp 12

Cho hàm số f(x) = ln (4x – x2). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:

(A) f’ (2) = 1                                     (B). f’(2) = 0

(C) f’(5) = 1,2                                   (D). f’(-1) = -1,2

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Xét hàm số  f(x) = ln (4x – x2)

Điều kiện xác định: 4x-x> 0 ⇔ 0

Vậy tập xác định của hàm số là: D=(0;4).

Ta có: \(f'(x)=\frac{4-2x}{4x-x^2}\) 

⇒ f'(2) = 0; f'(5); f'(-1) không xác định do x=2, x=5, x=-1 không thuộc tập xác định của hàm số.

Ta có: f’(2) = 0.

⇒ Chọn đáp án B

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 91 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1