ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.105 trang 137 SBT Toán 12

Giải bài 2.105 tr 137 SBT Toán 12

Tìm tập hợp nghiệm của bất phương trình \({\log _2}\frac{{3x}}{{x + 2}} > 1\)
A. \({\left( { - \infty ;2} \right)}\)

B. \({\left( {4; + \infty } \right)}\)

C. \({\left( { - \infty ; - 2} \right) \cup \left( {4; + \infty } \right)}\)

D. \({\left( { - 2;4} \right)}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
{\log _2}\frac{{3x}}{{x + 2}} > 1 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\frac{{3x}}{{x + 2}} > 0\\
\frac{{3x}}{{x + 2}} > 2
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\left[ \begin{array}{l}
x <  - 2\\
x > 0
\end{array} \right.\\
\frac{{x - 4}}{{x + 2}} > 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\left[ \begin{array}{l}
x <  - 2\\
x > 0
\end{array} \right.\\
\left[ \begin{array}{l}
x <  - 2\\
x > 4
\end{array} \right.
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x <  - 2\\
x > 4
\end{array} \right.
\end{array}\)

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.105 trang 137 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tuấn Huy

  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia OY và OZ sao cho góc xôz =100độ , xôy=50độ

  a, Tính số đo góc yoz ?

  b, Tia oy có phải là tia phân giác của góc xôz không? Vì sao?

  c, Vẽ tia Om là tia đối của tia ox vẽ tia on là tia phân giác của góc xôz. Tính số đo góc môn?

  Nhớ vẽ hình nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Suong dem

  46 - x = (-108)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  Cho Ox và Ox' là 2 tia đối nhau. Vẽ ∠xOy bằng 70o . Gọi Om là tia phân giác của góc xOy: On là tia phân giác của góc x'Oy. Tính góc x'Om; ∠ xOn ; ∠mOn

  các bn ko cần vẽ hình cx đc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Tìm xϵ Z biết

  a,2.(x+3)-2.(x-3)=x

  b,10.(x-7)=8(x-4)+x

  c,-4+(5-x)-3(x+2)=-5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Cho x + y + z = 12 và 2x . 2y = 128 với x, y là số tự nhiên. Tính z.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  tìm x, biết:

  a) 6-x=-12

  b)-7.x=35

  c)x+5=-17

  d)-6.x=-42

  e)/x+6/=5

  f)/x-3/=13

  giúp mình giải nha cần gấp =(

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  tính hợp lý:

  a) 24.(-17)+76.(-17)

  b)(-17)+ 18+17+(-38)

  c)1+2+3+4+...+100

  d)13+23+33+...+1003

  mọi người giải nhanh giúp mình nha mơn =))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1