YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2.105 trang 137 SBT Toán 12

Giải bài 2.105 tr 137 SBT Toán 12

Tìm tập hợp nghiệm của bất phương trình \({\log _2}\frac{{3x}}{{x + 2}} > 1\)
A. \({\left( { - \infty ;2} \right)}\)

B. \({\left( {4; + \infty } \right)}\)

C. \({\left( { - \infty ; - 2} \right) \cup \left( {4; + \infty } \right)}\)

D. \({\left( { - 2;4} \right)}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
{\log _2}\frac{{3x}}{{x + 2}} > 1 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\frac{{3x}}{{x + 2}} > 0\\
\frac{{3x}}{{x + 2}} > 2
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\left[ \begin{array}{l}
x <  - 2\\
x > 0
\end{array} \right.\\
\frac{{x - 4}}{{x + 2}} > 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\left[ \begin{array}{l}
x <  - 2\\
x > 0
\end{array} \right.\\
\left[ \begin{array}{l}
x <  - 2\\
x > 4
\end{array} \right.
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x <  - 2\\
x > 4
\end{array} \right.
\end{array}\)

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.105 trang 137 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON