ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.67 trang 133 SBT Toán 12

Giải bài 2.67 tr 133 SBT Toán 12

Giải các phương trình sau :

b) \({e^{2x}} - {3^{ex}} - 4 + 12{e^{ - x}} = 0\)

c) \({3.4^x} + \frac{1}{3}{.9^{x + 2}} = {6.4^{x + 1}} - \frac{1}{2}{.9^{x + 1}}\)

d) \({2^{{x^2} - 1}} - 3{x^2} = {3^{{x^2} - 1}} - {2^{{x^2} + 2}}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a)

\(\begin{array}{l}
{9^x} - {3^x} - 6 = 0\\
 \Leftrightarrow {3^{2x}} - 3x - 6 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
{3^x} =  - 2\,\,(l)\\
{3^x} = 3
\end{array} \right. \Leftrightarrow x = 1
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}
{e^{2x}} - {3^{ex}} - 4 + 12{e^{ - x}} = 0\\
 \Leftrightarrow {e^{2x}} - 3{e^x} - 4 + \frac{{12}}{{{e^x}}} = 0\\
 \Rightarrow {e^{3x}} - 3{e^{2x}} - 4{e^x} + 12 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
{e^x} =  - 2\,\,\left( l \right)\\
{e^x} = 2\\
{e^x} = 3
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \ln 2\\
x = \ln 3
\end{array} \right.
\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}
{3.4^x} + \frac{1}{3}{.9^{x + 2}} = {6.4^{x + 1}} - \frac{1}{2}{.9^{x + 1}}\\
 \Leftrightarrow {3.4^x} - {24.4^x} + {27.9^x} + \frac{9}{2}{.9^x} = 0\\
 \Leftrightarrow \frac{{63}}{2}{.9^x} = {21.4^x}\\
 \Leftrightarrow {\left( {\frac{9}{4}} \right)^x} = \frac{2}{3}\\
 \Leftrightarrow x =  - \frac{1}{2}
\end{array}\)

d)

\(\begin{array}{l}
{2^{{x^2} - 1}} - 3{x^2} = {3^{{x^2} - 1}} - {2^{{x^2} + 2}}\\
 \Leftrightarrow \frac{1}{2}{.2^{{x^2}}} - {3^{{x^2}}} = \frac{1}{3}{.3^{{x^2}}} - {4.2^{{x^2}}}\\
 \Leftrightarrow \frac{9}{2}{.2^{{x^2}}} = \frac{4}{3}{.3^{{x^2}}}\\
 \Rightarrow {\left( {\frac{2}{3}} \right)^{{x^2}}} = \frac{8}{{27}}\\
 \Leftrightarrow {x^2} = 3\\
 \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt 3 
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.67 trang 133 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Minh Minh

  1)tìm số tự nhiên x , biết :

  a)16x - 23 = 41

  b) 6⋮ ( x+ 3 )

  2) Hưởng ứng phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực . Lớp 6A tổ chức trò chơi dân gian , số học sinh của lớp được chia thành nhiều đội chơi , số nam và số nữ của lớp được chia đều vào trong các đội . Hỏi chia được nhiều nhất là bao đội . Biết rằng lớp 6A có 24 nữ và 18 nam

  3)

  1/ Vẽ hình minh họa M là trung điểm của đoạn thẳng PQ

  2/Trên đường thẳng d đặt các đoạn thẳng AB = 3 cm ; BC=2cm ; AC = 5cm

  a) Hỏi A;B;C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?Vì sao ?

  b)Trên tia AC lấy điểm D sao cho AD= 7cm. Tính độ dài đoạn thẳng CD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  a) \(|x|< 5\)

  b) \(|x|\) \(\le\) 11

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hà trang

  Mn giúp mk vs:

  Tìm x, bt:

  a.(x-2)(x+3)>0

  b.(x-2)(x-1)>0

  c.(x-2)(x^2+1)>0

  d.(x-1)(x+2)>0

  Tìm x,y thỏa mãn:

  a.x(y+3)=3

  b.(x-1)(y+2)=-3

  c.x+3chia hết cho x+1

  d.2x+3 chia hết cho x+1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  tìm giá trị m để phương trình 22|x-1| +1 + 2 |x-1| +m=0 có nghiệm duy nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  người ta làm một cái hộp bằng bìa dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm , chiều rộng 16 cm , chiều cao 12 cm . tính diện tích bìa cần dùng để làm cái hộp đó

  mina, giúp tớ gấp nhé, ok?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  x-2.3=4.5+x

  Giải hộ ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Cho A= -1+2-3+4-5+6-...-199+200

  a) Hỏi A có chia hết cho 5 không, có chia hết cho 3 không?

  b)Tìm các ước nguyên của A

  Giải nhanh hộ mình nha!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1