ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.80 trang 135 SBT Toán 12

Giải bài 2.80 tr 135 SBT Toán 12

Tập nghiệm của phương trình \({3^x} \ge 5 - 2x\) là :

A. \([1; + \infty )\)

B. \(( - \infty ;1]\)

C. \(( - \infty ;1]\)

D. \(\emptyset \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vẽ đồ thị hàm số \(y = {3^x}\) và \(y = 5 - 2x\) trên cùng một hệ tọa độ

Từ đồ thị chọn A.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.80 trang 135 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1