ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.93 trang 136 SBT Toán 12

Giải bài 2.93 tr 136 SBT Toán 12

Tìm tập hợp nghiệm của phương trình \({5.4^x} - {7.10^x} + {2.25^x} = 0\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
{5.4^x} - {7.10^x} + {2.25^x} = 0\\
 \Leftrightarrow 5.{\left( {\frac{4}{{25}}} \right)^x} - 7.{\left( {\frac{{10}}{{25}}} \right)^x} + 2 = 0\\
 \Leftrightarrow 5.{\left( {\frac{2}{5}} \right)^{2x}} - 7.{\left( {\frac{2}{5}} \right)^x} + 2 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
{\left( {\frac{2}{5}} \right)^x} = 1\\
{\left( {\frac{2}{5}} \right)^x} = \frac{2}{5}
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 0\\
x = 1
\end{array} \right.
\end{array}\)

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.93 trang 136 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1