YOMEDIA

Tiếng Anh lớp 12 Unit 13: The 22nd Sea Game - Sea Game lần thứ 22

Bài giảng Unit 13 The 22nd Sea Game của môn Tiếng Anh lớp 12 sau đây giới thiệu đến các em các nội dung liên quan đến Sea Game lần thứ 22 qua các phần Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary. Bên cạnh đó HOC247 còn cung cấp thêm các câu hỏi trắc nghiệm, hệ thống hỏi đáp để các em ôn tập, phát triển thêm từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF