Tiếng Anh lớp 12 Unit 13: The 22nd Sea Game - Sea Game lần thứ 22

 • Unit 13: The 22nd Sea Games - Reading

  Unit 13: The 22nd Sea Games - Reading
  Bài học Unit 13 The 22nd Sea Games phần Reading truyền tải đến các em nội dung về đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 được tổ chức tại Việt Nam. Qua bài đọc, các em vận dụng những kỹ năng đọc hiểu để nắm thông tin cần thiết về đại hội thể thao này.

  15 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 13: The 22nd Sea Games - Speaking

  Unit 13: The 22nd Sea Games - Speaking
  Bài học Unit 13 The 22nd Sea Games phần Speaking hướng dẫn các em thực hành nói về một sự kiện thể thao và trình bày được kết quả, kỷ lục của một đại hội thể thao.

  3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 13: The 22nd Sea Games - Listening

  Unit 13: The 22nd Sea Games - Listening
  Bài học Unit 13 The 22nd Sea Games phần Listening hướng dẫn các em kỹ năng nghe hiểu để trả lời câu hỏi về kỷ lục của các vận động viên và công việc của họ sau khi giải đấu kết thúc.

  Xem chi tiết

 • Unit 13: The 22nd Sea Games - Writing

  Unit 13: The 22nd Sea Games - Writing
  Bài học Unit 13 The 22nd Sea Games phần Writinghướng dẫn các em mô tả một trận thi đấu bóng đá. 

  5 trắc nghiệm 7 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 13: The 22nd Sea Games - Language Focus

  Unit 13: The 22nd Sea Games - Language Focus
  Bài học Unit 13 The 22nd Sea Games phần Language Focus hướng dẫn chủ điểm ngữ pháp về so sánh, so sánh kép và so sánh chỉ sự tăng tiến.

  15 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 13: The 22nd Sea Games - Vocabulary

  Unit 13: The 22nd Sea Games - Vocabulary
  Bài học Unit 13 The 22nd Sea Games phần Vocabulary cung cấp từ vựng của toàn bộ Unit 13 giúp các em tra cứu để ghi nhớ theo chủ đề.

  15 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Test Yourself E Unit 11 - 13 English 12

  Test Yourself E Unit 11 - 13 English 12
  Bài học Test Yourself E Tiếng Anh lớp 12 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp từ bài 11 đến bài 13 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Grammar & Writing.

  22 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết