ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.81 trang 135 SBT Toán 12

Giải bài 2.81 tr 135 SBT Toán 12

Cho hàm số \(y = \frac{{\ln x}}{x}\). Chọn khẳng định đúng.

A. Hàm số có một cực tiểu
B. Hàm số có một cực đại
C. Hàm số không có cực trị.
D. Hàm số có một cực đại và một cực tiểu.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

TXĐ: \((0; + \infty )\)
\(\begin{array}{l}
y' = \frac{{\frac{1}{x}.x - \ln x}}{{{x^2}}} = \frac{{1 - \ln x}}{{{x^2}}}\\
y' = 0 \Rightarrow \ln x = 1 \Leftrightarrow x = e
\end{array}\)
Bảng biến thiên

Chọn A

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.81 trang 135 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1