ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 109 trang 135 SGK Toán 12 NC

Bài tập 109 trang 135 SGK Toán 12 NC

Trên hình bên, đồ thị của ba hàm số: 

\(y = {\log _a}x,{\log _b}x,{\log _c}x\) 

(a,b và c là ba số dương khác 1 cho trước) được vẽ trong cũng một mặt phẳng tọa độ. Dựa vào đồ thị và các tính chất của logarit, hãy so sánh ba số a, b, c :

(A) a > b > c

(B) c > a > b

(C) b > a > c

(D) c > b > a

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Dựa vào tính chất đơn điệu của hàm số ta có: 

\(a > 1, b > 1, c > 1\)

Với \(x > 1\) ta có:

\(\begin{array}{l}
{\log _a}x > {\log _b}x > 0\\
 \Rightarrow {\log _x}a < {\log _a}b \Rightarrow a < b
\end{array}\)

Vậy \(c < a < b\).

Chọn (C).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 109 trang 135 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1