YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 91 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 tr 91 sách GK Toán GT lớp 12

Số nghiệm của phương trình \(2^{2x^2-7x+5}=1\) là:

(A). 0                      (B). 1                     (C). 2                                  (D). 3

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Ta có:

\(2^{2x^2-7x+5}=1\Leftrightarrow2^{2x^2-7x+5}=2^0\Leftrightarrow 2x^2-7x+5=0\Leftrightarrow \Bigg \lbrack \begin{matrix} x=1\\ \\ x=\frac{5}{2} \end{matrix}\)

Vậy phương trình có hai nghiệm.

⇒ Chọn đáp án C

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 91 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1