YOMEDIA

Bài tập 1 trang 91 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 tr 91 sách GK Toán GT lớp 12

Tập xác định của hàm số \(y= log \frac{x-2}{1-x}\) là:

(A) (\(-\infty\), 1) ∪ (2, \(+\infty\))                 (B) (1, 2)

(C) R\{1}                                         (D) R\{1, 2}

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Hàm số \(y=log\frac{x-2}{1-x}\) xác định khi: \(\frac{x-2}{1-x}>0\).

⇒ Chọn đáp án B.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 91 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>