Một Số Vấn Đề Phát Triển Và Phân Bố Nông Nghiệp

 • Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

  Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
  Bài học sẽ trang bị cho các em học sinh những kiến thức về: Nền nông nghiệp nhiệt đới, phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới và những chuyển dịch của nền kinh tế nông thôn nước ta.

  5 trắc nghiệm 13 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

  Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp
  Bài học nhằm trang bị cho các em học sinh kiến thức xoay quanh Vấn đề phát triển nông nghiệp như: Sản xuất lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp và cây ăn quả của ngành trồng trọt và tình hình phát triển của ngành chăn nuôi của nước ta. 

  5 trắc nghiệm 16 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 23: Thực hành - Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

  Bài 23: Thực hành - Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
  Bài thực hành - Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt, bao gồm 2 bài tập đã được cho số liệu sẵn: Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá so sánh 1994); Diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm.

  Xem chi tiết

 • Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

  Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
  Bài học Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ hơn những điều kiện, sự phân bố và phát triển ngành thủy sản, ngành lâm nghiệp ở nước ta. 

  5 trắc nghiệm 12 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

  Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
  Với bài học sau đây sẽ giúp các em học sinh tiếp cận với các kiến thức về: Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, các vùng nông nghiệp và những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta.

  5 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

  Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
  Với bài học Cơ cấu ngành công nghiệp, các em học sinh sẽ được trang bị các kiến thức như sau: Cơ cấu công nghiệp theo ngành, cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ, cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế.

  5 trắc nghiệm 24 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

  Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
  Với bài học này, các em học sinh sẽ xác định và nắm bắt được tình hình phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm Việt Nam, trong đó nổi bật với ngành công nghiệp năng lượng; công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

  5 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

  Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
  Bài học Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp sẽ giúp các em học sinh trang bị thêm kiến thức về: Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, các hình thức chủ yêu tổ chức lãnh thổ công nghiệp của nước ta.

  5 trắc nghiệm 17 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 29: Thực hành - Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

  Bài 29: Thực hành - Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
  Bài thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp bao gồm 3 bài tập về vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế; cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ; lý do Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước.

  4 hỏi đáp

  Xem chi tiết