YOMEDIA

Địa Lý 12: Một Số Vấn Đề Phát Triển Và Phân Bố Nông Nghiệp

Một Số Vấn Đề Phát Triển Và Phân Bố Nông Nghiệp bao gồm nội dung các nội dung về đặc điểm về nền nông nghiệp ở nước ta được Hoc247 biên soạn một cách ngắn gọn và súc tích các nội dung trên trong từng bài học và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập SGK. Và đặc biệt sau mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em củng cố kiến thức.

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF