AMBIENT

Bài tập 7 trang 91 SGK Giải tích 12

Giải bài 7 tr 91 sách GK Toán GT lớp 12

Nghiệm của phương trình 10log9 = 8x + 5 là

A. 0         B.  \(\frac{1}{2}\)                   (C). \(\frac{5}{8}\)                   (D). \(\frac{7}{4}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

10log9 = 8x + 5

\(\Leftrightarrow 8x+5=10^{log_{10}9} \Leftrightarrow 8x+5=9\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}\).

Vậy phương trình có nghiệm \(x=\frac{1}{2}.\)

⇒ Chọn đáp án B

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 91 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA