YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2.104 trang 137 SBT Toán 12

Giải bài 2.104 tr 137 SBT Toán 12

Tìm , biết \(\lg 2\left( {x + 1} \right) > 1\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\log 2\left( {x + 1} \right) > 1\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x + 1 > 0\\
2\left( {x + 1} \right) > 10
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x >  - 1\\
x + 1 > 5
\end{array} \right. \Leftrightarrow x > 4
\end{array}\)

Chọn A.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.104 trang 137 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON