ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.97 trang 137 SBT Toán 12

Giải bài 2.97 tr 137 SBT Toán 12

Tìm tập hợp nghiệm của phương trình \(\frac{1}{{25}}{.5^x} + x = 3\)

D. \({\left\{ 2 \right\}}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\({\frac{1}{{25}}{{.5}^x} + x = 3 \Leftrightarrow {5^{x - 2}} + x = 3}\)

Xét \(y = {5^{x - 2}} + x;\,y' = {5^{x - 2}}\ln 5 + 1 > 0,\,\forall x\)

Hàm số \(y = {5^{x - 2}} + x\) đồng biến trên , nên phương trình \({5^{x - 2}} + x = 3\) có một nghiệm.

Nhận xét  là một nghiệm của phương trình

Chọn D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.97 trang 137 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1