YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2.97 trang 137 SBT Toán 12

Giải bài 2.97 tr 137 SBT Toán 12

Tìm tập hợp nghiệm của phương trình \(\frac{1}{{25}}{.5^x} + x = 3\)

D. \({\left\{ 2 \right\}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\({\frac{1}{{25}}{{.5}^x} + x = 3 \Leftrightarrow {5^{x - 2}} + x = 3}\)

Xét \(y = {5^{x - 2}} + x;\,y' = {5^{x - 2}}\ln 5 + 1 > 0,\,\forall x\)

Hàm số \(y = {5^{x - 2}} + x\) đồng biến trên , nên phương trình \({5^{x - 2}} + x = 3\) có một nghiệm.

Nhận xét  là một nghiệm của phương trình

Chọn D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.97 trang 137 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
 • hà trang

  một can chua 13,5 lít dầu thì cân dc 12kg biết vỏ can nặng 1,2kg, vậy sau khi lấy di 10 lít dầu thì can dầu còn lại cân nặng là bn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Tính 4^18:4^15-2.2^4

  bởi truc lam 23/11/2018

  418 : 415 - 2 . 24=

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Cho xOy cs số đo = 130, Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox

  a) Tính số đo góc yOz

  b) Vẽ tiz Ot nằm trong góc xOy sao cho xOt = 80 độ. Tính số đo góc yOt

  c) Tia Oy cs phaiir là tia phân giác của tOz ko? Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Điền vào chỗ trống:

  (1) Nửa mặt phẳng là:.................................................................................

  (2) Góc hình là.............................................................................................

  (3) Thước đo góc có cấu tạo........................................................................

  (4) Để đo (tìm số đo) một góc ta ................................................................

  (5) Người ta so sánh hai góc bằng cách:......................................................

  (6) Góc bẹt là:..............................................................................................

  Góc vuông là:........................................................................................

  Góc nhọn là:..........................................................................................

  Góc tù là:...............................................................................................

  (7) Tia nằm giữa hai tia nếu........................................................................

  Điểm nằm trong góc nếu.......................................................................

  (8) Góc \(x\)Oy + góc yOz = góc \(x\)Oz khi:.....................................................

  (9) Hai góc phụ nhau là...............................................................................

  Hai góc bù nhau là..................................................................................

  (10) Hai góc kề nhau là................................................................................

  Hai góc kề phụ là...................................................................................

  Hai góc kề bù là.....................................................................................

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho em hỏi bài này ạ!!!

  7x÷73=49

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Lớp 6D có 50 học sinh . Số học sinh giỏi bằng 16% số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng \(\dfrac{5}{9}\)số học sinh trung bình. Còn lại là học sinh trung bình

  a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6D

  Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình và số học sinh khá so với số học sinh cả lớp

  Dựng biểu đồ hình cột và biểu đồ hình quạt biểu diễn các tỉ số phần trăm đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  a. -25 ⋮n + 1

  b. n + 7 là bội của n + 3

  c. n - 1 là ước của 2n + 5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Một tổ sản xuất làm một số bóng đèn trog 3 tháng. Tháng thứ nhất làm được 1/3 số đèn. Tháng thứ hai làm được 40% số bóng đèn còn lại. Tháng thứ 3 làm được 120 bóng đèn. Hỏi số bóng đèn mà tổ đã làm trog 3 thang

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  21+3x =48

  Giup mình với!huhu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  1: Rút gọn và tính giá trị các biểu thức sau:

  a) (x+ y+ z) -(x+ y- z) với x= -512; y= (-147)^7; z= -10

  b) (a- b- c) +(a+ b) với a= (-12); b= -14; c= (-27)

  2: Vẽ n tia chung gốc (n lớn hơn hoặc bằng 2), trong đó ko có 2 tia nào trùng nhau :

  a: Nếu n=5 thì có bao nhiêu góc tạo thành ?

  b: Nếu có 105 góc tạo thành thì n là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

Bài tập SGK khác

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON