Tính V H2SO4 cần dùng phản ứng với 18,6g Fe và Zn?

bởi hai trieu 08/05/2019

Cho 18,6 g hỗn hợp gồm bột Fe và bột Zn tác dụng với lượng dung dịch H2SO4 dư thu được 6,72 lít khí H2 (đktc).

a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại ban đầu.

b) Tính thể tích của dung dịch H2SO4 20% (có khối lượng riêng là 1,14 g/ml) cần dùng cho phản ứng trên.

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan