YOMEDIA

Thùy Trang's Profile

Thùy Trang

Thùy Trang

16/12/1992

Số câu hỏi 4358
Số câu trả lời 2433
Điểm 3179
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (569)

  • Thùy Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Thùy Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Thùy Trang: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Thùy Trang: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Thùy Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Thùy Trang: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Thùy Trang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Thùy Trang: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Thùy Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Thùy Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF