AMBIENT

Tính thể tích khí tham gia phản ứng?

bởi thu phương 30/04/2019

Cho phản ứng: 4Al+3O2-> 2AlCl3

biết có 32.10^22 nguyên tử Al phản ứng

a) Tính thể tích khí O2 đã tham gia phản ứng ở đktc. từ đó

tính thể tích kk cần dùng. Biết khí Oxi chiếm 1/5 thể tích của kk

b) Tính khối lượng AlCl3 tạo thành

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Cho phản ứng: 4Al+3O2-> 2Al2O3

  biết có 32.10^22 nguyên tử Al phản ứng

  a) Tính thể tích khí O2 đã tham gia phản ứng ở đktc. từ đó

  tính thể tích kk cần dùng. Biết khí Oxi chiếm 1/5 thể tích của kk

  b) Tính khối lượng Al2O3 tạo thành

  Lg

  nAl=\(\dfrac{32.10^{22}}{6.10^{23}}=\dfrac{8}{15}\)mol

  PTHH 4Al+3O2-> 2Al2O3

  Theo PT 4mol 3mol

  Theo bài \(\dfrac{8}{15}\) 0.4mol

  VO2=nO2.22.4=0.4.22.4=8.96l

  Vkk=5VO2=5.8.96=44.8l

  ok

  bởi Nguyễn Trang 01/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA