ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính thể tích khí thu được khi cho 80g Fe2O3 và CuO tác dụng với CO?

Khử hoàn toàn 80g hỗn hợp Fe(III) oxit và Cu (II) oxit bởi khí CO . Sau phản ứng thu được m (g) chất rắn , V (l) thoát ra (đktc)

a) Sục toàn bộ V (l) khí trên vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 125g CaCO3 . Xác định tỉ lệ % về khối lượng cảu mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

b) Hòa tan m (g) chất rắn thu được ở trên vào dung dịch HCl dư . Tính thể tích khí thoát ra (đktc) (Coi hiệu xuất các phản ứng đạt 100%)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Fe2O3 + 3CO -> 2Fe + 3CO2 (1)

  CuO + CO -> Cu + CO2 (2)

  Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O (3)

  nCaCO3=1,25(g)

  Từ 3:

  nCO2=nCaCO3=1,25(mol)

  Đặt nFe2O3=a

  nCuO=b

  Ta có:

  \(\left\{{}\begin{matrix}160a+80b=80\\3a+b=1,25\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,25;b=0,5

  mFe2O3=160.0,25=40(g)

  %mFe2O3=\(\dfrac{40}{80}.100\%=50\%\)

  %mCuO=100-50=50%

  b;

  Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 (4)

  Từ 1:

  nFe=2nFe2O3=0,5(mol)

  Từ 4:

  nH2=nFe=0,5(mol)

  VH2=22,4.0,5=11,2(lít)

    bởi Nguyen Minh 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWhoahoc_lop8

 

YOMEDIA
1=>1