AMBIENT

Tính mCuO tạo thành khi đun nóng 32g Cu trong oxi?

bởi hành thư 29/04/2019

1Nhiệt phân 24,5 g KCLO3, khí sinh ra cho tác dụng với 32g Cu đun nóng. Tính khối lượng CuO tạo thành.

2 Đốt cháy 9.3g P trong 26,88l ko khí đktc. Tính khối lượng P2O5 tạo thành biết oxi chiếm 1/5 thể tích ko khí. Nếu thay P trong thí nghiệm trên bằng 22.4g bột sắt thì lượng sắt có cháy hết ko. Tính khối lượng oxit sắt thu đk sau khi phản ứng.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2.

  n\(_P\) = \(\dfrac{9,3}{31}\)= 0,3 (mol)

  V\(_{O_2}\) = \(\dfrac{1}{5}\)V\(_{kk}\) = \(\dfrac{1}{5}\).26,88 = 5,376 (lít)

  n\(_{O_2}\)= \(\dfrac{5,376}{22,4}\)= 0,24 (mol)

  PTHH: 4P + 5O\(_2\) \(\underrightarrow{t^0}\) 2P\(_2\)O\(_5\)

  mol: --------0,24----->0,096

  So sánh số mol giữa P và O\(_2\)

  \(\dfrac{0,3}{4}\) > \(\dfrac{0,24}{5}\)

  => P dư

  m\(_{P_2O_5}\)= 0,096 . 142 = 13,632 (g)

  n\(_{Fe}\)= \(\dfrac{22,4}{56}\)= 0,4 (mol)

  PTHH: 3Fe + 2O2 \(\underrightarrow{t^0}\) Fe3O4

  mol: 0,36<--0,24

  So sánh số mol giữa Fe và O2

  \(\dfrac{0,4}{3}\)>\(\dfrac{0,24}{2}\)

  => Fe dư

  Vậy: Fe không cháy hết

  bởi Ngọc Bích 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>