Viết PTHH khi cho photpho tác dụng với khí oxi?

bởi Lê Văn Duyệt 08/05/2019

Đốt cháy 6,2 P trong khí Oxi thu được chất rắn là P2O5

a. Viết PTHH

b.Tính Vo2 ở đktc cần dùng

c.Tính khối lượng chất rắn thu được

Câu trả lời (1)

 • 4P + 5O2\(\rightarrow\)2P2O5

  4........5...........2 (mol)

  0,2 (mol)

  nP= \(\dfrac{m}{M}=\dfrac{6,2}{31}=0,2\left(mol\right)\)

  nO2=\(\dfrac{0,2.5}{4}=0,25\left(mol\right)\)

  VO2=n.22,4=0,25.22,4=5,6(l)

  nP2O5=\(\dfrac{0,2.2}{4}=0,1\left(mol\right)\)

  mP2O5=n.M=0,1.142=14,2(g)

  bởi ThuTrang Nguyen 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan