AMBIENT

Tính thể tích của oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2 lít metan?

bởi Nguyễn Lệ Diễm 08/05/2019

Cho phản ứng đốt cháy khí metan \(CH_4\) như sau:

\(CH_4+2O_2\underrightarrow{t^o}CO_2+2H_20\)

a) Tính thể tích của oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2 lít metan. Các thể tích khí đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất

b) Tính thể tích của \(CO_2\) (đktc) thụ được sau khi đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol khí metan

c) Khí metan nặng hay nhẹ hơn ko khí bao nhiêu lần ?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a.\(n_{CH_4}=\dfrac{V_{CH_4}}{22,4}=\dfrac{2}{22,4}=\dfrac{5}{56}\left(mol\right)\)

  Theo PTPỨ:\(n_{O_2}=2n_{CH_4}=2.\dfrac{5}{56}=\dfrac{5}{28}\left(mol\right)\)

  \(V_{O_2}=n_{O_2}.22,4=\dfrac{5}{28}.22,4=4\left(l\right)\)

  b.Theo PTPỨ:\(n_{CO_2}=n_{CH_4}=0,15\left(mol\right)\)

  \(V_{CO_2}=n_{CO_2}.22,4=0,15.22,4=3,36\left(l\right)\)

  c.\(d_{CH_4/kk}=\dfrac{M_{CH_4}}{29}=\dfrac{16}{29}\approx0,55\left(lần\right)\)

  Vậy khí metan nhẹ hơn không khí 0,55 lần

  Chúc bạn học tốthihi

  bởi Hoàng Nhi 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>