Viết PTHH khi cho BaCO3 và MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl?

bởi truc lam 08/05/2019

cho 34,75 g hỗn hợp 2 muối gồm BaCO3 và MgSO3 vào dung dịch HCl lấy dư, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí C có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 24,5

a. Viết PTHH xãy ra

b. Tính khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu

Câu trả lời (1)

 • BaCO3 + 2HCl -> BaCl2 + CO2 + H2O (1)

  MgSO3 + 2HCl -> MgCl2 + SO2 + H2O (2)

  \(\overline{M}\)=24,5.2=49

  Đặt nCO2=nBaCO3=a

  nSO2=nMgSO3=b

  \(\dfrac{44a+64b}{a+b}=49\)

  =>\(\dfrac{a}{b}=3\)

  Ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}197a+104b=34,75\\a=3b\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,15;b=0,05

  mBaCO3=197.0,15=29,55(g)

  mMgSO3=104.0,05=5,2(g)

  bởi Hoàng Nguyễn 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan