Tính VH2 sinh ra khi cho 0,54g Al tác dụng với 0,98g H2SO4?

bởi Sam sung 30/04/2019

Cho 0,54g Al vào dung dịch chưa 0,98g H2SO4

a)Tính VH2 sinh ra

b)Chất nào dư, khối lượng là bao nhiêu

Câu trả lời (1)

 • a, Ta có nAl = \(\dfrac{0,54}{27}\) = 0,02 ( mol )

  nH2SO4 = \(\dfrac{0,98}{98}\) = 0,01 ( mol )

  2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2

  0,02 0,01

  => Lập tỉ số \(\dfrac{0,02}{2}\) : \(\dfrac{0,01}{3}\) = 0,01 > \(\dfrac{1}{300}\)

  => Sau phản ứng Al còn dư

  H2SO4 hết

  2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2

  \(\dfrac{1}{150}\) \(\leftarrow\)0,01-------------------> 0,01

  => VH2 = 0,01 . 22,4 = 0,224 ( lít )

  b, Al còn dư

  => mAl dư = ( 0,02 -\(\dfrac{1}{150}\) ) . 27 = 0,36 ( gam )

  bởi Soobin Lâm 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan