Tính khối lượng Na2CO3 trong dung dịch sau phản ứng?

bởi Hoa Hong 26/04/2019

Cho 15g đá vôi tác dụng với 200ml dung dịch axit HCl 1M( Sản phẩm gồm CaCl2, H2O, CO2) . Dẫn lượng kí CO2 thu được vào lượng vừa đủ dung dịch NaOH( sản phẩm gồm Na2CO3, H2O). Sau phản ứng thu được 300ml dung dịch. Tính khối lượng của Na2CO3 trong dung dịch sau phản ứng.

Câu trả lời (1)

 • CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O (1)

  2NaOH + CO2 -> Na2CO3 + H2O (2)

  nCaCO3=0,15(mol)

  nHCl=0,2(mol)

  Vì \(\dfrac{0,2}{2}< 0,15\) nên CaCO3

  Theo PTHH 1 ta có:

  nCO2=\(\dfrac{1}{2}\)nHCl=0,1(mol)

  Theo PTHH 2 ta có:

  nCO2=nNa2CO3=0,1(mol)

  mNa2CO3=106.0,1=10,6(g)

  bởi Ngọc Hân 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan