AMBIENT

Tính VH2 sinh ra khi cho 6,5g Zn tác dụng với 100g HCl?

bởi Mai Rừng 08/05/2019

1.Cho 6.5g kẽm tác dụng với 100g dd HCl

a)Tính thể tích hidro sinh ra ở đktc

b)Tính nồng độ % của dd HCl?

2.Tính khối lượng KClO3 để sinh ra một luongj oxi đủ để đốt cháy 6,4g lưu huỳnh.

3.Cho 3,25g kẽm tác dụng với 1000ml dd HCl

a)Tính thể tích hidro sinh ra ở đktc

b)Tính nồng độ CM của dd HCl

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 2:

  nS = \(\dfrac{6,4}{32}=0,2\left(mol\right)\)

  Pt: 2KClO3 --to--> 2KCl + 3O2

  \(\dfrac{0,4}{3}\) mol<-------------------0,2 mol

  ......S + ....O2 --to--> SO2

  0,2 mol-> 0,2 mol

  mKClO3 cần = \(\dfrac{0,4}{3}.122,5=16,33\left(g\right)\)

  bởi Trần Dương 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>