Viết PTHH khi cho CuO tác dụng với H2?

bởi Nguyễn Hạ Lan 26/04/2019

cho 3,25 g Zn tác dụng với 1 lượng HCl vửa đủ .Dẫn toàn bộ lươmgj khí sinh ra cho đi qua 6 g CuO đun nóng

a) Viết phương trình hóa xảy ra

b) Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng

c) Chất nào còn dư sau phản ứng hiđro khử CuO .Khối lượng dư là bao nhiêu

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH:

  Zn + 2HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2 (I)

  H2 + CuO \(\rightarrow\) Cu + H2O (II)

  b) Số mol Zn tham gia phản ứng là:

  3,25 : 65 = 0,05 (mol)

  Theo PTHH I, số mol H2 thu được là 0,05 mol.

  Theo PTHH II, số mol Cu thu được là 0,05 mol.

  Khối lượng Cu thu được sau phản ứng là:

  0,05 . 64 = 3,2 (g)

  bởi Cao Thị Thu Hoài 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • can tu

  Chia V lít hỗn hợp khí CO và H2 thành 2 phần bằng nhau.

  - Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất bằng O2,sau đó đẫn sản phẩm đi qua nước vôi trong dư,thu được 20 g chất kết tủa trằng.

  - Dẫn phần thứ 2 đi qua bột CuO dư ,đun nóng , phản ứng xong thu được 19,2 g kim loại Cu

  Tính V(đktc)

  Mình ra 13,44 có đúng k ạ

 • thuy tien

  Thêm 3 gam MnO2 vào 197 gam hỗn hợp muối KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp chất rắn nặng 152 gam

  a) Viết các phản ứng xảy ra (biết rằng KCl không bị phân hủy khi đun nóng)

  b) Tính phần trăm khối lượng KCl và KClO3 trong hỗn hợp ban đầu

 • Lê Thánh Tông

  đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư . cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4 .

  a) viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra .

  b) tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng .

  c) tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng .

 • Thanh Nguyên

  Câu 1:Đốt cháy hoàn toàn 2,4(g) cacbon trong khí oxi thu được khí cacbonic,sau đó dẫn toàn bộ khí trên vào bình chứa (CaOH2)thấy xuất hiện kết tủa trắng.

  a,Tính thể tích khí oxi cần dùng (ĐKLC)

  b,Tính khối lượng muối kết tủa tạo thành

  c,Tính khối lượng canxi oxit trong bình cần dùng.

  Câu 2:Cho 16,8(g)Fe tác dụng vừa đủ HCL.Sau đó dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua bột đẩy (CuO) nước nóng.

  a,Tính thể tích H sinh ra(ĐKTC)

  b,Tính khối lượng kim loại đồng thu lại được sau phản ứng

 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  48. cho 100ml dd Koh tác dụng vừa đủ với 1,12l co2 ở đkc tạo thành muối trung hòa
  a) viết phương trình
  b) tính Cm của dd koh đã dùng cho rằng Vdd sau phản ứng thay đổi k đáng kể

 • Quynh Nhu

  Cho 4g H2 tác dụng hết với O2. Tính mH2O.

  Cho 64g O2 tác dụng hết với H2. Tính mH2O. Cho 4g H2 tác dụng với 64g O2. Tính mH2O.
 • Thùy Trang

  Cho 5,4g Al vào cốc đựng dung dịch loãng chứa 30g H2SO4.

  a) Sau phản ứng Al hay axit còn dư.

  b) Tính thể tích H2 ở đktc.

  c. Tính khối lượng các chất còn lại trong cốc.

 • Sam sung

  cho 2.4 game kim loại magie phản ứng với 100ml dung dịch HCL

  a viết pthhxãy ra

  b kẽm hay axit chất nào dư?

  c tích thể tích khí ra ở điều kiện tiêu chuẩn

  d tính khối lượng muối kẽm clorua thu được

  giúp mình với mai thi r

 • Nguyễn Thanh Trà

  Cho 150 ml dd Ca(OH)\(_2\) 1M tác dụng với 200 ml dd H\(_2\)SO\(_4\) 0.5 M. Tính m các chất thu đc sau phản ứng ( kể cả chất dư ).

 • het roi

  B1:hòa tan 8,4g hỗn hợp X gồm 9 kim loại vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu toàn bộ khí H2 thoát ra thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng nặng hơn dunng dịch ban đầu 8,1g

  a) tính khối lượng khí H2 thu được

  b)tính khối lượng HCl phản ứng. Biết phản ứng hỗn hợp X+HCl\(\rightarrow\)hỗn hợp muối clorua+H2

  c)tính khối lượng muối clorua thu được

  B2:cho 6,25g hỗn hợp Z gồm 5 kim loại tác dụng hết với oxi thu được 8,47g hỗn hợp 5 oxit. Tính khối lượng oxi phản ứng

  B3:hòa tan hoàn toàn 4g hỗn hợp gồm kim loại A(ht 2) và kim loại B(ht 3) bằng 1 lượng axit HCl vừa đủ thấy thoát ra 3,4g khí H2 và muối tan

  a)lập sơ đồ

  b)tính khối lượng muối thu được

  B4:đốt cháy hoàn toàn 46g rượu etylic(C2H6O) cần vừa đủ 96g oxi. Sau phản ứng thu được khí cacbonic và hơi nước theo tỉ lệ mCO2:mH2O=44:27

  a) viết sơ đồ phản ứng

  b)tính mCO2 và mH2O

  Các bạn giúp mình với!!!(các bài trên không sử dụng Mol để tính nha chỉ sử dụng kiến thức của chương 1,2 thui)