YOMEDIA

Tính khối lượng HCl dùng để hòa tan 6,5g Zn?

bởi Nguyễn Thị Lưu 08/05/2019

Hòa tan 6,5 g Kẽm vào dung dịch HCl thu được kẽm clorua và khí hidro

a.Tính số phân tử HCl đã dùng

b.Tính khối lượng kẽm clorua tạo thành

c.Tính thể tích của H2 ở đktc

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • PTHH : Zn + 2HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2

  a) Số mol Zn tham gia phản ứng hóa học là

  nZn = mZn / MZn = 6,5/65 = 0,1 (mol)

  ​Theo PTHH ta có : nHCl = 2nZn = 2 * 0,1 = 0,2 (mol)

  ​Vậy số mol HCl tham gia phản ứng hóa học là 0,2 (mol)

  b) Theo PTHH : \(n_{ZnCl_2}=n_{Zn}=0,1\left(mol\right)\)

  Khối lượng ZnCl2​ thu được sau phản ứng là

  \(m_{ZnCl_2}=n_{ZnCl_2}\cdot M_{ZnCl_2}=0,1\cdot138=13,8\left(g\right)\)c) Tương tự câu B ta có

  \(n_{H_2}=n_{Zn}=0,1\left(mol\right)\)

  ​Thể tích khí H2​ thu được sau phản ứng là

  \(V_{H_2}=n_{H_2}\cdot22,4=0,1\cdot22,4=2,24\left(l\right)\)

  ​Vậy sau phản ứng ta thu được 13,8 (g) ZnCl2​ và 2,24 (l) H2

  bởi Mai Huy Hoàng 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA