YOMEDIA

Nguyễn Quang Thanh Tú's Profile

Nguyễn Quang Thanh Tú

Nguyễn Quang Thanh Tú

18/10/1998

Số câu hỏi 2122
Số câu trả lời 1257
Điểm 1507
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (249)

  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
ZUNIA9
 

 

ON