YOMEDIA

Nguyễn Quang Thanh Tú's Profile

Nguyễn Quang Thanh Tú

Nguyễn Quang Thanh Tú

01/01/1970

Số câu hỏi 1030
Số câu trả lời 171
Điểm 244
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (141)

  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng