Nguyễn Quang Thanh Tú's Profile

Nguyễn Quang Thanh Tú

Nguyễn Quang Thanh Tú

18/10/1998

THPT Quốc tế Việt Úc

Số câu hỏi 795
Số câu trả lời 147
Điểm 242
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (103)

  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 15 giờ
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 17 giờ
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 17 giờ
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 ngày
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tuần
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tuần
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần