Nguyễn Quang Thanh Tú's Profile

Nguyễn Quang Thanh Tú

Nguyễn Quang Thanh Tú

18/10/1998

THPT Quốc tế Việt Úc

Số câu hỏi 1030
Số câu trả lời 171
Điểm 244
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (141)

  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Quang Thanh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần